Bisnode

Bisnode

Adgang
Adgang hjemmefra
Med Bisnode Market får du adgang til informationer om danske virksomheder.

Bisnode Market indeholder informationer om samtlige virksomheder og detaljeret information om de 7.000 største danske virksomheder,
grunddata på ca. 650.000 virksomheder & ca. 1 million personer hvoraf der ligger dybdegående biografier på 10.000 i den offentlige og private sektor.
Oplysninger om bl.a. firmaets historik op til 25 år tilbage, exportmarked, ejer, dattervirksomheder, ledelse og bestyrelse, regnskabstal op til 5 år bagud samt komplette åreregnskaber.