Bisnode

Bisnode

Adgang
Adgang hjemmefra
STATUS 27.03.2023: Bisnode virker ikke pt.. Vi arbejder på at få den i luften igen!

Bisnode Market indeholder informationer om samtlige virksomheder og detaljeret information om de 7.000 største danske virksomheder,
grunddata på ca. 650.000 virksomheder & ca. 1 million personer hvoraf der ligger dybdegående biografier på 10.000 i den offentlige og private sektor.
Oplysninger om bl.a. firmaets historik op til 25 år tilbage, exportmarked, ejer, dattervirksomheder, ledelse og bestyrelse, regnskabstal op til 5 år bagud samt komplette åreregnskaber.