Naturvidenskab/Medicin

De fleste af vores netmedier og elektroniske tilbud kan bruges både på biblioteket og hjemmefra. For at få adgang hjemmefra skal du bo i Gladsaxe kommune, være indmeldt som låner og have en pinkode. Netmedier markeret med en * har fri adgang og kræver ikke at du logger ind.

Foto:Thomas Vilhelm/Specialphoto

Cochrane *
Medicinsk artikelbase med adgang til resumeer og abstracts

Medicin.dk*
Beskrivelse af lægemidler og vejledning i deres anvendelse

Science in Context,
Database der dækker naturvidenskab meget bredt