Living in Gladsaxe

Here you can find information about life in Gladsaxe

Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe/

Er du flygtning eller indvandrer? Og savner du nogen, der kan hjælpe dig med lektierne fx på sprogskolen eller med at skrive jobansøgninger? Eller savner du nogen, du kan tale dansk sammen med? Så prøv at bruge Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxes tilbud til dig.

Nyidanmark.dk er Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations officielle internetportal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark.

https://www.nyidanmark.dk/

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger

http://www.netvaerkgladsaxe.dk/

Venligboerne i Gladsaxe
Det handler primært om at inspirere hinanden til at agere mere venligt i hverdagen

http://www.venligboerne.org/afdelinger/lokale-afdelinger/

Beboerhuset i Værebro Park

https://www.facebook.com/beboercafeen0709/?fref=nf