syltning
Syltning

Madspild eller ingen spild?

07.09.15
Hver dag bliver der smidt betydelige mængder mad ud i de danske husholdninger. Men det største madspild sker, inden maden bliver solgt til forbrugerne, dvs. i processen fra produktion til salg.

Spild af mad har store miljø- og klimamæssige konsekvenser, og det er noget,​ som alle kan være med til at undgå. Vi kan måske ikke ændre på det ved at spise al den mad, der ellers ville være blevet smidt ud, men udenlandske undersøgelser peger på, at omkring halvdelen af den mad, der ryger i skraldespanden, kunne være spist. I Danmark har vi et madspild på 260.000 ton om året, og hver dansker smider i gennemsnit 47 kilo mad direkte i skraldespanden. Alt dette koster danskerne 11,6 milliarder kroner årligt.

Madspild i et større perspektiv
Madspild handler dog ikke kun om, hvad der går til spilde i hush​oldningerne. Det handler også om spildet i hele kæden, dvs. under dyrkning og produktion, transport, håndtering og indpakning i butikkerne samt tilberedning og servering i restauranterne m.m.

Copenhagen Ressource Institute anslår, at ressourceforbruget for madspild fra en typisk familie i enfamiliebolig er ca. 880 kg ressourcer om året. Det svarer til, at for hvert kilo madspild bliver der brugt 8 kg ressourcer til ingen verdens nytte.

Fem veje til mindre madspild
Følg rådene, og vær med til at begrænse madspild:

  • Køb kun den mad, der er behov for
  • Opbevar maden korrekt
  • Tilbered kun den mad, der vil blive spist
  • Gem madrester, og brug dem senere
  • Vær opmærksom på holdbarhedsmærkningen

http://www.brugmerespildmindre.dk/  Tips og tricks til at bruge mere af det, du køber

http://taenk.dk/gode-raad/10-tips-til-at-undgaa-madspild Tips til at undgå madspild

http://samvirke.dk/mad/artikler/ny-app-faa-styr-paa-holdbarheden-mad.html Gratis app, som fortæller dig, hvordan du opbevarer din mad, så den holder sig frisk i længst mulig tid.

http://www.stopspildafmad.dk/hvadkandugoere.html Hvad kan du selv gøre for at mindske madspild

http://www.hønsegården.dk  Kunne du tænke du at få en mere selvforsynende husholdning, så kunne høns i haven være en idé.

Der findes et hav af tips til opskrifter af restemad på internettet. F.eks:
http://politiken.dk/mad/tjekmadguide/ECE875890/saadan-laver-du-laekker-mad-af-resterne/
http://www.arla.dk/opskrifter/temaer/rester/

 

Materialer