Jeg er ny låner

.

Velkommen på Gladsaxe Bibliotekerne

For at kunne reservere, låne og benytte netmedier, som for eksempel Filmstriben og eReolen, skal du være indmeldt som låner i biblioteket. Vi bruger sundhedskortet som lånerkort. Vær dog opmærksom på at for at benytte Netmedierne, skal du bo i Gladsaxe kommune. Bor du i en anden kommune, skal du henvende til biblioteket i den pågældende kommune.

Indmeldelse på biblioteket

Du kan melde dig ind ved personlig henvendelse på et af bibliotekerne i Gladsaxe. Du kan med det samme reservere, låne og benytte vores digitgale tilbud og selvbetjente biblioteker.

Indmeldelse via nettet 

Er du over 18 år, kan du oprette dig som låner via vores hjemmeside med dit Nem-ID. Klik på Log ind i øverste højre hjørne af hjemmesiden og derefter på Opret bruger og følg vejledningen. Når du er oprettet kan du herefter logge ind på hjemmesiden med dit cpr.nr. og den pinkode du vælger ved oprettelsen. 

Er du under 18 år, skal du melde dig ind ved personlig henvendelse på biblioteket.

Du skal kontakte biblioteket, hvis du skifter adresse, mail eller telefonnummer.
Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.
Er du under 15 år, kan du få udstedt et lånerkort, men du kan også vælge at bruge dit sundhedskort.
For at låne, reservere og forny bøger, musik og andre materialer, skal du være registreret som bruger.

Dit lånernummer (cpr-nummer) og din pinkode er din indgang til din lånerstatus samt til bibliotekets digitale tilbud. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.

Sådan låner du

Lånetiden er normalt 1 måned, og det er gratis at låne. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.
Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers lån jvf. Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed § 13.

Sådan afleverer du

Når du afleverer materiale, får du en kvittering, som er dokumentation for, at dine materialer er afleveret.

Du kan se en oversigt over dine aktuelle lån og reserveringer på bibliotekets hjemmeside under lånerstatus. Hvis du ønsker det, kan du modtage en påmindelse om aflevering via sms eller mail. Påmindelse på mail og sms er gratis. 

Gebyrer

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides. Størrelsen af gebyret kan du se på vores side om gældende takster for gebyrer.

Sådan reserverer du

Du kan reservere materiale via bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved henvendelse på biblioteket. Du modtager besked fra biblioteket, når materialet er klar til afhentning.
Materialer som biblioteket ikke selv har, kan vi skaffe fra et andet bibliotek.

Sådan fornyr du

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre.
Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, telefonisk eller ved personlig henvendelse.
Vær opmærksom på, at nogle biblioteker kan have begrænsninger på, hvor mange gange et materiale kan fornys, samt at visse materialer ikke kan fornys.