Reglement

Gladsaxe Bibliotekernes reglement

Sådan bliver du registreret som bruger

For at låne, reservere og forny bøger, musik og andre materialer, skal du være registreret som låner. Dit lånernummer (cpr-nummer) og din pinkode er din indgang til din lånerstatus samt til bibliotekets digitale tilbud. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen. 

Hvis du er over 18 år 

Indmeldelse på biblioteket 

Du kan melde dig ind ved personlig henvendelse på et af bibliotekerne i Gladsaxe – medbring blot dit sundhedskort. Efter indmeldelse har du adgang til alle bibliotekets tibud.

Indmeldelse via nettet 

Du kan oprette dig som låner via vores hjemmeside med NemID. Klik på Opret bruger i menuen og følg vejledningen. Efter indmeldelse har du adgang til alle bibliotekets tilbud

Hvis du er under 18 år 

Forældre eller værger kan oprette børn under 18 år som lånere via vores hjemmeside med NemID. Klik på ’Opret bruger’ i menuen og udfyld den formular, der gælder for børn og unge under 18 år. Efter senest tre hverdage modtager du en bekræftelse fra Gladsaxe Bibliotekerne i din mail.
Når du har modtaget mailen, har dit barn adgang til at låne fysiske og digitale materialer med sundhedskortet, eller med et børnelånerkort, som I kan hente på jeres lokale bibliotek. Login på hjemme-siden og adgang til de digitale tilbud er også mulig med barnets cpr-nummer eller lånernummer. 

Nye oplysninger eller mistet kort 

Du skal kontakte biblioteket, hvis du skifter adresse, mail eller telefonnummer. 
Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Gebyrregler

Der tilskrives gebyr for materialer, der ikke er afleveret rettidigt i forhold til afleveringsfristen.
Vær ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. 

Gældende takster

Takster og gebyrer når du afleverer for sent

Når du
overskrider
lånetiden med

Voksne fra 18 år

Børn 0 - 17 år

1 - 7 dage 20 kr. 5 kr.
8 - 31 dage 60 kr. 30 kr.
Over 31 dage

230 kr.
Plus erstatningsbeløb

120 kr.
Plus erstatningsbeløb

Hvis du fortsat ikke afleverer materialerne, overdrager vi sagen til Gladsaxe Kommunes opkrævning.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes.
Biblioteket påtager sig ikke ansvaret for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelsen af de materialer.
Når materialet er erstattet, kan beløbet ikke refunderes.

Betaling

Du kan betale både kontant og med kort på biblioteket.

Betalinger af gebyrer og andet kan ske online, når du er logget ind på vores hjemmeside under Min Konto og Lån, Reserveringer og Mellemværende. Du kan betale med kredit- og debitkort (Dankort, Mastercard, Maestro, Visa og Visa Electron), men du skal være opmærksom på, at der et gebyr ved betaling med kreditkort*.

På hjemmesiden, på Hovedbiblioteket og i Bibliografen kan du bruge følgende kort: Dankort, Mastercard, Maestro og Visa.

Du kan selvfølgelig også betale gebyrer og andet på selve biblioteket – både kontant og med kort. På Hovedbiblioteket og i Bibliografen kan du betale med de ovennævnte kort. På bibliotekerne i Værebro, Mørkhøj og Høje Gladsaxe kan du kun betale med Dankort eller kontant.

Du kan også betale gebyrer med MobilePay via selvbetjeningsautomaterne på alle biblioteker i Gladsaxe. 

*Det er gratis at betale med Dankort, VISA/Dankort, Maestro og VISA Electron. Danske MasterCard og Visa: 1,1 % af købsbeløbet. Udenlandske MasterCard og Visa: 2,95 % af købsbeløbet

Gladsaxekortet

Du kan bruge dit Gladsaxekort til at betale med på alle biblioteker. Du kan læse mere om Gladsaxekortet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. 
Link til at læse om Gladsaxekortet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside

 

Udelukkelse og bortvisning


Biblioteket er for alle.
Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Det er for eksempel ikke tilladt at færdes synligt beruset på biblioteket eller genere andre besøgende, drive handel, opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse.

Du kan også blive udelukket fra at låne materialer, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Bliver du udelukket fra at låne materialer, vil du få skriftlig besked med syv dages varsel, og eventuelle beløb, du skylder, kan overgå til inkasso, jvf. Lov om biblioteksvirksomhed, §§ 32 og 33.