Forny

Regler for fornyelser

Materiale lånt på Gladsaxe Bibliotekerne kan fornyes, hvis det ikke er reserveret af andre. Du kan forny dine materialer på bibliotekets hjemmeside, på SMS, telefonisk, eller ved personlig henvendelse. Fornyelse kan ske, når der er mindre end 10 dage tilbage af lånetiden.

Du kan forny dit materiale max 8 gange.

Bøger med 14 dages lånetid (kviklån) kan ikke fornyes.

Fjernlån fra andre biblioteker kan først forsøges fornyet 10 dage inden afleveringsfrist.
Vær opmærksom på, at nogle biblioteker kan have begrænsninger på, hvor mange gange et materiale kan fornyes, samt at visse materialer ikke kan fornyes.