Dansk folkehjælp - Økonomisk Rådgivning

Dansk Folkehjælp har sammen med en række kommuner oprettet Økonomisk Rådgivning flere steder i landet.

Rådgivningen er gratis, uvildig og fortrolig, og tilbydes alle borgere, enlige og familier med økonomiske vanskeligheder i deres private økonomi

Rådgivningen tilbyder:

  • At du får en fast rådgiver
  • Overblik over den økonomiske situation
  • Hjælp til at lave budget og gældsoversigt
  • Hjælp til håndtering af gæld og udarbejdelse af afdragsplan
  • Hjælp til kontakt og forhandling med kreditorer
  • Hjælp til at tage kontakt til banken, Gældsstyrelsen og Udbetaling Danmark
  • Hjælp til hvordan du holder styr på økonomien i fremtiden

Hvordan?
Du kan kontakte den økonomiske rådgivning på hverdage mellem 10-16  på tlf. 2429 3380 og træffe aftale om et møde. 

Se mere her om Dansk Folkehjælps økonomiske rådgivning