Datasikkerhed på bibliotekets computere

Datasikkerhed

Vi gør opmærksom på, at al brug af bibliotekets computere til følsomme og fortrolige opgaver, er på eget ansvar. Det kan være netbank, digital post, nethandel eller anden brug af nem-id.

Det er altid en god idé at genstarte bibliotekets computere, når du forlader dem.
På denne måde sikrer du, at uvedkommende ikke misbruger dine dokumenter, billeder eller søgninger.

Vær opmærksom på ikke at forlade computeren mens du har adgang til personlige tjenester.

Følg anvisningerne på skilte ved computerne i biblioteksrummet for at tjekke, at USB- portene er aflåste. Hvis du har brug for USB-adgang, skal du henvende dig til peronalet.