Boomerangposer Gladsaxe

På Gladsaxe Bibliotekerne udskifter vi vores plastposer med stofposer, som ikke bare kan bruges igen, men som også er lavet af genbrugsstof.

Derfor har vi sammen med Telefonfabrikken og RepairCafé Gladsaxe arbejdet med at sy nye poser af gammelt stof efter den australske model Boomerang bags. Her donerer frivillige stof og frivillige syer, og så kan alle tage en pose på biblioteket, når de låner bøger og aflevere den, når de kommer næste gang. Men også private kan være med til at hjælpe os.

Hvis du vil hjælpe til og sy derhjemme, har to muligheder:

  • Vi har lavet GØR-DET-SELV PAKKER, hvor alt er klart; stoffet er klippet til og en syvejledning er vedlagt.  Alt du skal gøre er at hente en Gør-det-selv pakke på dit lokale bibliotek, tage den med hjem, sy muleposen og returnere den færdigsyet pose, når du er færdig.
  • Hvis du allerede har noget stof, du gerne vil donere, så følger du blot syvejledningen, som du finder vedhæftet længere nede på siden. Du afleverer efterfølgende den færdigsyet pose. Du skal have en lomme med teksten ”Lån og læg tilbage”. Den skal du hente på dit lokalbibliotek.

Gør-det-selv pakker kan hentes (og færdige muleposer kan returneres), i de særligt opsatte kasser på bibliotekerne.

Følg (sy)vejledningen herunder, hvis du vil være med.

Link til syvejledning

Bruger du dit eget stof, må du selv vælge om muleposen skal være et helt stykke stof, eller om du vil sætte det sammen af flere forskellige stykker ala. Patchwork – dit valg, dit design og dit bidrag til et grønnere Gladsaxe.

Hvis du vil følge med i projektet og møde andre, der på samme måde som dig slår et slag for miljøet og fællesskabet, så find os på facebook

Hvis du vil læse mere om Bomerang Bags-konceptet, kan du gøre det her: https://boomerangbags.org/

 

Boomerang Bags Gladsaxe

Gladsaxe Bibliotekerne want to replace our plastic bags with ones made of fabric. Not only are these bags reusable, they are also made from recycled materials. In a collaboration between Gladsaxe Bibliotekerne and Teleonfabrikken – Gladsaxe kulturhus bags have already been made by Repair Café – Gladsaxe, using the Australian concept called Boomerang bags. Some volunteers donate fabric while others sew, so that everybody can grab a bag, when lending books at the library and returning it when delivering their books back.

If you want to help and sew at home, this has now become possible.

You have two options:

  • We have prepared Do-It-Yourself kits; fabric has been cut and a sewing guide attached. All you need to do is pick up a kit at your local library, bring it home, follow the guide, sew the bag and return the bag when you’re done.
  • If you already have some old fabric you want to donate, then simply follow the instructions, which you will find further down this page, and bring the finished bag once you are done.

The Do-It-Yourself kits can be picked up at your local library. This is also the returning place for the finished Boomerang bag.

Follow the (sewing)guide below, if you would like to join.

Link to sewing guide

If you are using your own fabrics, you can choose whether the bag will be made from piece of fabric or whether you want to mix different pieces, like a sort of patchwork – our choice, our design, our contribution to a greener Gladsaxe.

If you wish to be part of this project and meet others like you, then find us and like us at Facebook

If you want to learn more about the concept Boomerang Bags, you can do so on https://boomerangbags.org/