Musikkælderen

Om musikkælderen

Musikkælderen

Musikkælderen er Telefonfabrikkens fællesskab for bands hvor den overvejende del af medlemmerne er bosat i Gladsaxe Kommune. Her mødes vi for at jamme, snakke og nørde vores musik. Vi dyrker mange forskellige genre, men vi har plads til endnu flere. Vi har baggear og det meste andet I har brug for, for at komme igang med at spille.

Pris

Et øvelokale koster 400 kr. om måneden pr. band. Der opkræves et depositum på 500 kr. ved indmeldelse. Hvert band får 2 x 2 timer fast om ugen og kan desuden bruge lokalerne frit i de ledige tidsrum eller hvis et andet band aflyser deres øver. Kontakt Musikkælderens daglige leder, Janus på mail: jankli@gladsaxe.dk eller ring på: 20 15 65 08 hvis du vil have en rundvisning eller hvis du har spørgsmål. Du kan se de ledige tider ved at følge linket til øveplanen

Regler

Der er nogle grundlæggende regler, som skal overholdes: Hashrygning eller indtagelse af andre euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig ophævelse af bandets medlemskab i Musikkælderen. Når du forlader Musikkælderen efter en øver, skal man huske at:

  • Dørene til øvelokalerne og gangen er låst
  • Lyset er slukket.
  • Alarmen er sat til.
  • Hoveddøren ud til det fri er låst.
  • Eventuelle fejl på udstyret meldes til Janus pr. mail.