LEGO® Build the Change

Klassetrin: 3. og 4. klasse

Læringsmål

Eleverne reflekterer over klimaudfordringer og bliver udfordret i at tænke kreativt,bruge deres rummelige forståelse, samt samarbejde.

Indhold

Vi sætter fokus på bæredygtighed i lokalområdet. Eleverne præsenteres for en udfordring fra den virkelig verden, og forsøger at bygge løsninger i Lego og dermed
gøre sig tanker om en bæredygtig fremtid.Disse udfordringer kan for eksempel være at bygge et sted som er rart at bo, når det regner rigtig meget eller gode levesteder for insekter i vores lokalområde. Eller det kunne være en udfordring, der understøtter et emne I arbejder med inden for klima og bæredygtighed.

LEGO® Build the Change er et non-profit-program, som giver børn mulighed for at udtrykke håb og ønsker for fremtidenmed et særligt fokus på  klima,bæredygtighed gennem kreativitet.

Børn engageres i problemstillinger fra den virkelige verden og deler deres visioner for en mere bæredygtigfremtid.


Sted

Mørkhøj Bibliotek, Værebro Bibliotek og i BIB+.


Tid
 

Januar – marts 2025. Tilmelding efter først til mølleprincippet.
 

Varighed


45 minutter


Kontakt og tilmelding


Rikke Andersen: bkbria@gladsaxe