Early Literacy
Early Literacy

Early Literacy - et samskabelsesprojekt mellem kulturinstitutioner og dagtilbud i Gladsaxe

28.06.18
Vores projekt udvikler i praksis et fælles tilbud om early literacy – tidlig sprog- og læseindlæring - til Gladsaxes børn.
Filmen viser baggrunden for projektet, og den sætter lyd og billeder på voksne og børn i fuldt vigør - i børnehaverne, på Gladsaxe Musik og Billedskole og på Gladsaxe Bibliotekerne.
Se filmen her
 
 

 

Materialer