Få besøg på dit modersmål

01.09.22
Besøg På Modersmål er et tilbud til ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der på grund af sproglige og kulturelle barrierer savner kontakt til andre i hverdagen.

Tilbuddet går derfor ud på, at et korps af frivillige besøger ensomme ældre med forskellig etnisk oprindelse – og taler med dem på deres modersmål. Det kan både foregå derhjemme, på det lokale bibliotek, en café eller et fælles udflugtssted.  
I september har du desuden mulighed for at høre mere om Besøg På Modersmål på følgende biblioteker:

  • 12. september kl. 14-16, Værebro Bibliotek
  • 16. september kl. 13.30-15.30 på BIBLIOTEK+

Du kan læse mere om Besøg På Modersmål på besoegpaamodersmaal.dk

Du kan også høre mere om tilbuddet hos projektleder Bettina Horn på telefon 24 85 18 62 eller på bethor@gladsaxe.dk