FNs Verdensmål 2 - Stop sult

25.01.23
Krig og klimaforandringer betyder, at sult i verden stiger

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 2 ud på?

Verdensmål 2 handler om, at ingen mennesker skal sulte, og at der skal være god, sund og bæredygtig mad til alle. 

Siden år 2000 er andelen af  sultramte i verden faldet fra 13% til cirka 9,9 %. 

Det er et stort skridt i den rigtige retning, men det betyder samtidig, at der stadig er mellem omkring 800 millioner mennesker, der hver aften må gå sultne i seng. 

Faktisk er antallet af mennesker, som sulter, vokset med 118 millioner mennesker i de seneste par år grund af klimaforandringer, corona-nedlukninger og væbnede konflikter i blandt andet Syrien og Yemen.

Den udvikling vil verdensmål 2 vende.

Danskerne har lunkne madvaner og er eksperter i Madspild

I dansk sammenhæng handler målet især om, at flere skal spise sundt, og at alle skal have råd til god og varieret kost

Tal fra 2017 viser, at kun 17,5 procent af danskerne spiser decideret sundt, og at 66,5 procent af danskerne spiser en blandet kost, som har både sunde og usunde elementer. 
Det tegner et lunkent billede af danskernes madvaner. 

Både i Danmark og på verdensplan fører usund kost hvert år til en række problemer for både borgere og samfund.
Blandt andet livsstilssygdomme som kræft, hjertekarsygdomme og problemer med koncentration og læring.
(Citat fra s. 6-7 i rapporten ”På vej mod verdensmålene”, der er lavet af Verdens Bedste Nyheder for 2030-panelet med støtte fra Tietgenfonden, Spar Nord Fonden, Realdania, Lundbeckfonden og Industriens Fond). 

Udover usund mad handler verdensmål 2 også om madspild

Madspild er fødevarer, der kunne være blevet spist, men i stedet bliver smidt ud. 

I 2021 havde danske forbrugere i private husholdninger - ifølge en rapport bestilt af Fødevarestyrelsen - et madaffald på 469.449 tons årligt. 
Det svarer sådan cirka til, at hver dansker drøner 60 måltider direkte i skraldespanden!
Typiske kilder til madspild i private husholdninger er madrester på tallerkenen, i madpakker og mad, der har stået i køleskabet for længe. 

Rapporten viste, at danske forbrugerne gerne vil reducere madspild for at spare penge, hjælpe miljøet mm, men at mange mangler viden om, hvodan man nemt og praktisk kan reducere sit madspild.
(Læs mere her, hvordan du kan begrænse dit madspild hjemme).

Hvem arbejder for at opnå verdensmål 2 i Danmark?

Verdensmål 2 handler altså både om at spise sundere og at mindske madspild. 
 
En af de virksomheder der arbejder med at mindske madspild i Danmark er ”Too good to to”.

Hver dag bliver der smidt mad ud på restauranter, i hoteller og supermarkeder, kun fordi det ikke bliver solgt i tide. 
Virksomheden ”Too good to go” vil modarbejde denne tendens.
De har udviklet app´en ”Too good to go”, der giver kunder mulighed for at afhente overskudsmad direkte fra forretningerne til en lav pris, inden det bliver smidt ud.

Ofte er det mad, der ikke fejler noget, men er blevet kasseret, fordi det har et anderledes udseende end normalt eller fordi, det har ligget på hylderne i længere tid, end myndighederne tillader det.  
(Læs mere hos To Good To Go her: Red lækker mad og bekæmp madspild).

”Fødevarebanken” og ”Stop spild af mad” er to andre danske aktører, der også arbejder for at mindske madspild i Danmark. 

Hvad kan du selv gøre? 

Udover at bruge appen ”Too good to go” kan du være med til at begrænse madspild ved at følge disse råd:

  • Køb kun den mad, du har behov for
  • Opbevar maden korrekt
  • Tilbered kun den mad, der vil blive spist
  • Gem madrester og brug dem senere – også de små – og brug dem til madpakken, retter til næste dag eller som eftermiddagssnack
  • Vær opmærksom på holdbarhedsmærkningen, så du får maden brugt, inden den bliver for gammel 
  • Foreslå din arbejdsplads at donere overskydende og u-fordærvelig mad til fødevarebanker og velgørenhed
  • Støt indsatser der giver hjælp til hjemløse - Find lokale projekter på husforbi.dk

 

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.