Gode råd til forældre, der oplever at barnet har svært ved læse

12.09.22
Vores litteraturformidler for børn og unge - Pernille - kommer her med gode råd til forældre, når læsningen er svær

1. Vid at det er okay at læse teksten op for dit barn, også selvom det er ”lektielæsning”

Højtlæsning giver barnet indsigt i hvad teksten handler om, som vil gøre det lettere for barnet, når barnet dernæst selv skal læse teksten (Er det lektier, giver det barnet mulighed for at samtale med resten af klassen om det læste)

2. Hold mund, lyt og vent på at barnet beder om hjælp

Nok den allersværeste disciplin for forældre, men det er utroligt vigtigt, at lade dit barn få lov til at prøve at læse selv uden at blive korrigeret eller få ordet serveret af sin forælder. Vent i stedet på at barnet spørger efter hjælp til et ord. Ingen har lyst til at læse, hvis der sidder en ved siden af og retter uafbrudt. Lad i stedet barnet få lov til at begå fejl og muligheden for selv at opdage fejlene, hvis det læste ikke giver mening.

3. Læs teksten op for dit barn og lav fejl

Hvis dit barn helt har opgivet at læse højt, kan I forsøge at den voksne læser op, men aftal med barnet, at der bliver lavet en fejl ved hver sætning, som barnet skal finde ud af hvad er. Dette kræver faktisk at barnet læser med inde i sig selv, så på denne måde ved du at der bliver læst med.
Fordelen for dit barn er ved denne metode, at han/hun ikke udstiller sig selv ved at læse forkert. Du har givet ordene til sætningen, som hjælper barnet med afkodningen til de enkelte ord samt giver barnet mulighed for at sammenligne de enkelte skrevne ords lyd med de ord, som du har læst op.
Du kan selv variere sværhedsgraden af denne øvelse med nogle af flg. Eksempler:

Den nemme ”Far så en bi”/ du læser ”Mor så en bi” (her er ordet erstattet af et andet ord med en helt anden forlyd f versus m)

Den mellemsvære ”Far så en bi/ du læser ”Far så en bål” (her er ordet erstattet af et andet ord, der har samme forlyd, men vokallyden er ændret fra i til å)

Den svære ”Far så en bi”/du læser ”Far så en bil” (bi er blevet ændret til bil, det forreste bogstav og vokal er den samme, så den kræver at barnet kan høre og se at der er sket noget med udlyden, der er blevet tilføjet et l)

4. Hav et læsefokus ord

I det danske sprog har vi 120 ord, der bliver brugt meget ofte i tekster. Disse kan findes på nettet som de ”120 hyppigste ord”. Da de bliver brugt så meget, er de rigtig gode at kunne, og de er desværre ikke alle lydrette (lyder ikke som de bliver skrevet). Aftal, hvilket ord barnet har fokus på at lære.

Nogle af de letteste ord at begynde med er: i, I, at, og, jeg, se må, den, det, der, som. Led efter ordet i teksten, hvor mange gange optræder ordet på siden? Hvis du som forældre læse op, kan du stoppe oplæsningen når du kommer til ordet og ladet barnet læse ordet højt.

Når I er kommet op på over 3 fokusord, kan det anbefales at begynde at lave vendespil med dem. Skriv hvert af ordene på et stykke karton, så du har to eksemplarer af hvert ord. Vend bagsiden opad og find på skift to stykker, der er ens. Lad barnet få et ekstra point, hvis ordet på kortet læses højt.

5. Øvelse gør mester

Lad dit barn øve sig i læsning ved at læse den samme bog hver dag i minimum en uge, der passer i sværhedsgrad til barnet, det vil sige max. 5 ukendte ord på en side. Den første læsning af bogen må gerne være forældrene, der læser op. Dernæst øver barnet sig 10-15 minutter hver dag. Dette giver barnet mulighed for at opleve mestring og succes, når de svære ord bliver lette og barnet kan mærke at læsningen bliver mere flydende og hurtigere.