Hvordan bruger du by og natur i Høje Gladsaxe og Mørkhøj?

08.09.22
Besvar et spørgeskema og vær med til at give kommunen en bedre indsigt i borgernes færden og brug af områder og tilbud i Gladsaxe

Har du været forbi den helt nye plads i Mørkhøj ved biblioteket og skolen? Eller går turen tit forbi hestene i Høje Gladsaxe Parken? En række boligorganisationer, Gladsaxe Kommune og Gehl Architects er lige nu i gang med en undersøgelse, der skal give indsigt i, hvordan borgerne oplever hverdagslivet i Gladsaxe.

Del dine input i spørgeskemaet via gladsaxe.dk/hverdag-moerkhoej-hg 

Kommunen bruger sammen med boligorganisationerne svarene til bedre at forstå, hvordan kommunens områder bliver brugt i hverdagen. Dit svar er med til at påvirke den fremtidige udvikling.

Spørgeskemaet tager ca. 15 minutter at udfylde, og du skal helst besvare den på en computer. Din besvarelse er anonym. Fristen for at svare er 18. september.