Hvordan gør vi vores byer og boliger mere bæredygtige?

10.03.23
Fokus på Verdensmål #11 - Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Hvad indebærer det?

Det er en enorm opgave at løfte netop det verdensmål, for i 2050 anslås det, at 6,5 millioner af verdens befolkning vil bo i byområder. 

Ekstrem fattigdom og dens konsekvenser for menneskers liv og trivsel er på verdensplan meget koncentrerede i byerne. 

Bæredygtighed indebærer gode infrastrukturer med investeringer i offentlig transport og grønne byrum og lige adgang til både el og vand og kultur og natur.

Men et sundt liv handler også om at bo et sted med optimalt indeklima, lydisolering, masser af lys, adgang til fællesskaber og ikke mindst, at boligen er bygget med mindst muligt CO2-aftryk.

Fremtidens boformer:

UN17 Village

På Amager er der fx et byggeprojekt under opførelse, nemlig UN17 Village, hvor arkitekterne har forsøgt at tage hensyn til alle disse parametre. UN17 Village er det første byggeri i verden, der skabt ud fra en komplet metode, adresserer og inkorporerer FN`s 17 verdensmål i én helhedsløsning. 
https://www.un17village.dk/ 

Bo småt og lev godt eller bo tæt, højt og fælles?

Miniboliger eller Tiny Houses er også en byggetrend i opblomstring. I Den bæredygtige Bogklub på Kolding Bibliotek har vi både læst om alternative boligformer som fx økologiske boformer og etableringen af et tiny house. 

I Anders Boisens bog ”Om at bo småt og leve godt – hvorfor jeg byggede mig en lille bolig midt i en stor klimakrise” fortæller han både om sine filosofiske overvejelser i at spare på ressourcerne ved at bo på få kvadratmeter i et minihus af genbrugsmaterialer og til dels være selvforsynende.

Fremtidens realitet er dog nok, at vi ikke alle kan bo som Anders Boisen; der er simpelthen ikke plads nok. Til gengæld er der megen bæredygtig i at bo tæt, højt og fælles, som beskrevet i ”Et forsvar for storbyen” skrevet af Simon Kjær Hansen; global direktør i den verdensomfattende sammenslutning af byer C40 Cities.

At bo småt og tæt kræver nemlig færre ressourcer til fx affaldsopsamling, varme og parkeringspladser. En københavners udledning af klimagasser er kun halvdelen af andre danskeres, for en af pointerne i bogen er, at når vi flytter ud af byen flytter vi ind i bilen.

Grønne Nabofællesskaber

Både landsdækkende og lokalt i Kolding kan du være med i Grønne Nabofællesskaber.

Grønne Nabofællesskaber har til formål at skabe lokalt netværk for omstillingsinteresserede familier. Vi ønsker at hjælpe folk til at finde grønne ligesindede der hvor I bor og få endnu flere bæredygtige aktiviteter ud i lokalsamfundet.

Vi ved, at det er nemmere at leve bæredygtigt, når man er en del af et grønt fællesskab, og med Grønne Nabofællesskaber gør vi det muligt for alle at indgå i et grønt fællesskab

.Det handler om at inspirere andre og blive inspireret af andre til gode grønne løsninger.

Læs mere om Grønne Nabofællesskaber

Besøg Koldings "Grønne Nabofællesskabers" - Facebook-gruppe

 

 

Materialer