Verdensmål på Gladsaxe Bibliotekerne

08.03.23
Bliv klogere på, hvordan vi arbejder med at bidrage til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

På Gladsaxe Bibliotekerne har vi også et ansvar for at passe på jorden og livet, og vi arbejder aktivt for at bidrage til FN’s 17 verdensmål og den grønne omstilling. Vi er i den forbindelse blevet certificeret som verdensmålsbibliotek, som en hjælp til at arbejde struktureret og målrettet med verdensmålene sammen med interesserede borgere.

Inspiration og viden

Det ligger i bibliotekernes DNA at formidle og oplyse – nu med fokus på, hvordan vi hver især kan bidrage til en bedre fremtid for verden. Derfor deler vi løbende viden om verdensmålene og inspiration til, hvordan man kan arbejde med dem på et personligt plan, gennem udstillinger, arrangementer og artikler her på hjemmesiden.

Se vores arrangementer med inspiration til at arbejde med verdensmål

Fællesskaber

Mange vil gerne vil gøre noget for klima, miljø og andre verdensmål, og det arbejde, vil vi gerne bakke op om ved at facilitere fællesskaber, hvor borgere og lokalsamfund kan engagere sig.

Det betyder, at du får mulighed for at blive en del af et fællesskab på biblioteket, hvor du sammen med andre kan arbejde for at gøre en forskel, eksempelvis på BIBLIOTEK+, hvor der blandt andet både er et fællesskab, som arbejder med verdensmål og et som arbejder med madspild.

Læs om fællesskaberne i BIBLIOTEK+

Det gør vi selv

På Gladsaxe Bibliotekerne er vi opmærksomme på at tænke bæredygtige løsninger ind i alle vores filialer og på Telefonfabrikken, og vi er blandt andet i gang med en gennemgribende optimering af vores energiforbrug på tværs af alle vores huse. Samtidig tænker vi bæredygtighed ind i bibliotekernes daglige drift ved at genanvende materialer og nedbringe forbrug, der er med til at belaste klima og miljø.

Vi forsøger hele tiden at have i baghovedet, hvordan vores aktiviteter kan drejes, så de er med til at opfylde et eller flere af FN’s verdensmål.