Læseklubber

Velkommen i læseklubberne!

Læseklubberne mødes en gang om måneden. Biblioteket skaffer bøger og sekundærlitteratur til klubberne og byder på kaffe og te.

Klubberne kører året rundt og holder kun pause, hvis medlemmerne ønsker det.

Flere af læseklubberne følger DR og Litteratursidens online-læsegrupper, så der er mulighed for at følge med og deltage i de forskellige diskussionsfora på nettet. Se dr.dk/bog.

Vi tilstræber, at der er plads til alle og opretter evt. flere hold, hvis deltagerantallet overstiger 12.