Lær dit lokalbibliotek at kende

Klassetrin 0.-3. klasse

Læringsmål

Ved et besøg på lokalbiblioteket får børnene viden om bibliotekstilbud, der er relevante både i forhold til skoleog fritidsbrug. Eleverne får desuden indsigt i, hvor de finder relevant litteratur til både oplevelseslæsning og faglig læsning.

Indhold

Vi viser eleverne rundt på lokalbiblioteket. De præsenteres for Gladsaxe Bibliotekernes tilbud, vi fortæller dem, hvordan materialerne er opstillet på biblioteket, og vi introducerer dem til alderssvarende litteratur.
Vi hjælper dem med at finde og låne bøger, spil, film, musik med mere.

Særligt for 0. -1. klasse: Vi præsenterer de bedste bøger til begynderlæsning. Dette kan kombineres med oplæsning og en kortfilm. Hvis I ønsker det, så udvælger vi gerne en bog til oplæsning og film efter det tema I arbejder med i klassen

Hvis eleverne skal låne bøger på deres eget kort, så vær opmærksom på, at børn og unge under 18 skal (gen)indmeldes digitalt. Se mere bagerst i folderen under ”Godt at vide”.

Tid

Hele skoleåret

Varighed

1 time

Sted

Biblioteket

Kontakt og tilmelding

Se biblioteker og kontaktoplysninger ved at klikke her: https://gladbib.dk/biblioteker