FNs Verdensmål 10: Mindre ulighed

10.03.23
Den største faktor for vores levestandard er, hvem vi bliver født af

Indhold i denne artikel:

Hvad går verdensmål 10 ud på? 

Det tiende Verdensmål handler om at mindske den økonomiske ulighed mellem mennesker og lande.

I Danmark er der en relativt mindre forskel på dem, der tjener mest og dem, der tjener mindst, i forhold til resten af verden.
I den seneste opgørelse fra OECD over verdens mest lige lande i forhold til indkomst ligger Danmark på en syvendeplads.
På verdensplan er der meget at arbejde for, for uligheden er ekstrem og desværre også stigende.

Ulighed hæmmer økonoomisk vækst og udvikling
Der kommer langsomt mere fokus på, at den ekstreme ulighed skal bekæmpes. Det skyldes blandt andet, at ekstrem ulighed hæmmer økonomisk vækst og udvikling, og at ulighed kan føre til politisk uro. 

Konkret skal kampen mod ulighed måles på, at indkomsten for de fattigste 40% af hvert lands befolkning skal stige hurtigere end gennemsnittet.

Desværre har nedlukninger og nedgang i verdensøkonomien som følge af corona-pandemien forårsaget stigende ulighed mellem landene. Det fremgår af FNs seneste verdensmålsrapport fra 2022. 

Den vigtigste faktor for det enkelte menneskes levestandard er kort sagt, hvor det bliver født og af hvem

Selvom Danmark er et af verdens mest lige lande, så vokser nogle danske børn stadig op i familier, hvor de ikke kan få hjælp til lektier, eller hvor der ikke er råd til at gå til fritidsaktiviteter. Det kan have betydning for de muligheder, som børnene får senere i livet. 

Ifølge tal fra 2020 er det kun syv procent af dem, der vokser op i en familie fra den laveste indkomstklasse, der som voksne ender i den højeste indkomstklasse. Modsat er 22 procent af dem, der vokser op i en familie i den højeste indkomstklasse, også selv i den samme klasse, når de bliver voksne.

Ligesom i resten af verden er uligheden også stigende i Danmark.
De seneste tal fra Danmarks statistik viser den størst målte ulighed i danskernes indkomst siden 1987.
Dette skyldes hovedsageligt en stor stigning i formueindkomsterne, dvs. indtægter fra renter og aktieudbytter af en persons eller en families formue. (Læs mere hos Danmarks Statistik her)  

Minoriteterne er dårligt repræsenteret i Danmark

Verdensmålet handler også om mere ligestilling og mindre diskrimination. Minoriteterne er dårligt repræsenteret herhjemme.
Derfor handler målet i Danmark bl.a. om at give alle lige muligheder og stoppe diskrimination, så ingen lades i stikken. Det kunne være ved at mindske den negative sociale arv og ved at bekæmpe ulighed i forhold til handicap og etnisk baggrund. 

Kun 3-4 % af de folkevalgte poster i kommuner, Folketinget og regioner var i 2020 besat af danskere med anden etnisk baggrund, selvom gruppen udgør 14 % af befolkningen.

Hvem arbejder med at fremme verdensmål 10 i Danmark?

Oxfam IBIS
En civilsamfundsorganisation, der bekæmper ulighed og arbejder for et økonomisk system, som tilgodeser alle mennesker – ikke kun de rigeste. Oxfam IBIS' mål er en social og politisk retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Næstehjælperne
Et netværk og protestgruppe imod fattigdom. Blev oprettet som direkte følge af kontanthjælpsloftet, som de mener bør afskaffes. Netværket består af frivilligt drevne lokalgrupper, hvor man støtter hinanden med madvarer, tøj, legetøj mm.

Tænketanken Socius
Socius arbejder for at være en samlende platform for politikere, forskere og borgere, der ønsker at påvirke debat og lovgivning i Danmark sådan, at social bæredygtighed bliver en naturlig del af alle beslutninger. Socius arbejder for et samfund med mere social retfærdighed og lige muligheder for alle.

Mellemfolkeligt Samvirke (MS)
En civilsamfundsorganisation, der arbejder imod ulighed og for at skabe demokratisk og bæredygtig forandring. MS arbejder især med unge og støtter arbejdet for verdens fattigste i det globale syd og de mest marginaliserede i Danmark. Medlem af føderationen ActionAid International.

FOA
Danmarks tredjestørste fagforbund med medlemmer inden for offentlig service inklusiv arbejde med børn, syge, ældre og personer med handicap. FOA varetager lønmodtagernes interesser på arbejdsmarkedet inklusiv lønforhandlinger, rådgivning i faglige sager og er høringsberettiget i lovgivning om løn- og arbejdsvilkår.

3F
Danmarks største fagforening, der organiserer ufaglærte og erhvervsuddannede lønmodtagere. 3F arbejder for medlemmernes interesser ved at forhandle overenskomster, føre faglige sager samt yde faglig rådgivning og vejledning.

Kvinderådet
En paraplyorganisation bestående af 42 forskellige samfundsorganisationer. Arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme ligestilling nationalt og internationalt i et bæredygtigt samfund, hvor ligestilling er en grundlæggende værdi for demokratiet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) 
En økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AEs overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagere og for at fremme den sociale retfærdighed.

Global Refugee Studies (GRS), AAU 
En tværvidenskabelig forskningsenhed, der blandt andet leverer kritisk forskning om migration, flygtninge og konflikt, med særlig fokus på globale forhold mellem sociale, politiske og økonomiske processer og de konkrete hverdagsliv. GRS’ kerneforskningsområder er blandt andet grænsekontrol, im(mobilitet), human trafficking, integrationspolitik og humanitære interventioner. Samarbejder med 3F om forhold for migranter i Danmark.

Platformen Inequality på CBS
Platformen Inequality forsker i ulighed, dens årsager og konsekvenser. På dansk, europæisk og internationalt plan og på områder som erhvervsliv, økonomi og politik.
Platformen inddrager ekspertviden fra alle CBS’ afdelinger og etablerer herigennem et tværfagligt blik på emner, der kan relateres til ulighed.

Hvad kan du selv gøre? 

Vejen til mindre ulighed i Danmark og på verdensplan er i høj grad en politisk proces.
De organisationer og fagforbund, der arbejder for at bekæmpe ulighed arbejder primært for at påvirke den politiske dagsorden.
Derfor er en væsentlig del af det, du selv kan gøre, at støtte de politikere og organisationer, som har mindre ulighed som del af deres politiske dagorden.

Derudover hjælper det at blive mere bevidst om, hvordan du bruger dine penge og at undgå kun at støtte de virksomheder, der i forvejen har mest.      

Du kan også:

  • Bekæmpe skattely: Undgå fx pensionskasser, der investerer deres medlemmers opsparing hos selskaber, der benytter sig af skattely 
  • Donere penge til organisationer, der bekæmper ulighed i verden
  • Købe fairtrade-produkter for at støtte bæredygtige handelssystemer, der sikrer, at de ansatte bliver lønnet ordentligt
  • Dele dine kompetencer med dem, der har brug hjælp, f.eks. gennem de mange it-cafeer eller lektiecafeer, der findes på landets biblioteker  
  • Udgå at støtte virksomheder, der bidrager til social dumping
  • Sponsorere et barn i det globale syd, så barnet får adgang til mad, uddannelse og sundhed

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.
 

Materialer