Velkommen til babybiblioteket!

Introduktion til biblioteket for familier med børn fra 0 til cirka 2 år

Gladsaxe bibliotekerne glæder sig til at byde familier med nye små medlemmer velkommen i babybiblioteket! Derfor inviterer vi familier med børn fra 0 til cirka 2 år til at besøge os i babybiblioteket, hvor vi blandt andet vil snakke om den allertidligste sprogstimulering, og hvilken glæde og betydning historiefortælling og læsning – musik og sang kan få for jeres barns udvikling.

Til introduktionerne vil I også få mulighed for at lære jeres lokale bibliotek at kende og tale med bibliotekets personale om de muligheder, der passer jer bedst.

Se hvor og hvornår babybiblioteket slår dørene op, og byder indenfor her

”Velkommen til babybiblioteket! ” er et tilbud til børnefamilierne i Gladsaxe Kommune, som Sundhedsplejen og Gladsaxe Bibliotekerne har udviklet i fællesskab. Tilbuddet afholdes på alle kommunens biblioteker af det lokale bibliotekspersonale.

Foto: Colourbox