Gældende takster

Takster og gebyrer når du afleverer for sent

Når du
overskrider
lånetiden med

Voksne fra 18 år

Børn 0 - 17 år

1 - 7 dage 20 kr. 5 kr.
8 - 31 dage 60 kr. 30 kr.
Over 31 dage

230 kr.
Plus erstatningsbeløb

120 kr.
Plus erstatningsbeløb

Gældende fra 2. januar 2012

Hvis du fortsat ikke afleverer materialerne, overdrager vi sagen til Gladsaxe Kommunes opkrævning.

Gebyrregler

Der tilskrives gebyr for materialer, der ikke er afleveret rettidigt i forhold til afleveringsfristen.
Vær ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. 

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes.
Biblioteket påtager sig ikke ansvaret for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelsen af de materialer.
Når materialet er erstattet, kan beløbet ikke refunderes.

Betaling

Ny betalingsmetode - Betal din kommune 

Den 6. juni 2023 overgår Gladsaxe Bibliotekerne til et nyt betalingssystem, hvilket betyder, at du fremover skal betale dine gebyrer og erstatninger via betalingsportalen 'Betal din kommune' eller med indbetalingskort. 

bibliotekets hjemmeside og i app’en ’Biblioteket’ kan du finde en oversigt over dine mellemværender ved at logge ind på 'Min side'. 
 
Her finder du også et link til ’Betal din kommune', hvor du kan logge ind med MitID og betale både med kort og Mobilepay. 

Med det nye system vil du modtage et indbetalingskort med betalingsoplysninger i din digitale postkasse, når summen af dine mellemværender overstiger 100 kr. 
 
Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage almindelig brevpost. 

Overgangsperiode 

I overgangsperioden fra det gamle til det nye system kan du opleve, at det ikke er alle dine mellemværender, der kan betales via ’Betal din kommune’
 
Mellemværender oprettet før den 6. juni 2023 vil gradvist blive overført til det nye betalingssystem og skal fortsat betales direkte til biblioteket indtil overførslen er gennemført.  

Ændringen medfører ikke ændringer i gebyrtakster eller i øvrige lånervilkår. 

Betalingsfrister 

Hvis du får et gebyr for at aflevere for sent eller skal erstatte et materiale, vil du få tilsendt et indbetalingskort, når det samlede beløb overstiger 100 kr. 
 
Betalingsfristen er på 14 dage. Hvis der ikke betales rettidigt, vil du modtage en rykker. 
 
Mellemværender op til 500 kr. vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. og mellemværender, der overstiger 500 kr. vil blive pålagt et rykkergebyr på 250 kr. 
 
Hvis der fortsat ikke betales, vil gælden blive overdraget til inddrivelse i Gældsstyrelsen. 

Hvordan kan jeg betale en regning på Mit Betalingsoverblik, hvis jeg eller mit barn ikke har MitID? 
Hvis du eller dit barn ikke har MitID, kan du ikke bruge ’Betal din kommune’ i stedet skal du bruge det fremsendte indbetalingskort. 

Hvorfor står der på min lånerprofil, at jeg mangler at betale? 
Efter at have gennemført en betaling på ’Betal din kommune’, kan der gå op til 72 timer før oplysningerne er opdateret på ’Min side’ på gladbib.dk. 
 
’Betal din kommune’ kan du med det samme se, når et mellemværende er blevet betalt.