Gældende takster

Takster og gebyrer når du afleverer for sent

Når du
overskrider
lånetiden med

Voksne fra 15 år Børn 0 - 14 år
1 - 7 dage 20 kr. 5 kr.
8 - 31 dage 60 kr. 30 kr.
Over 31 dage

230 kr.
Plus erstatningsbeløb

120 kr.
Plus erstatningsbeløb

Gældende fra 2. januar 2012

Hvis du fortsat ikke afleverer materialerne, overdrager vi sagen til Gladsaxe Kommunes opkrævning.

Gebyrregler
Gebyrregler betyder, at du betaler ét samlet gebyr på materialer, som er:

A) lånt samtidig
B) som har samme lånetid,
C) og som afleveres samlet.

Materialer, der er lånt på forskellige tidspunkter, og som efterfølgende er blevet fornyet samtidig - og derfor har fået samme afleveringsdato - vil udløse forskellige gebyrer, hvis de afleveres for sent. Det er en ændring i forhold til det, du ellers har været vant til, hvor der alene blev tilskrevet gebyrer efter materialernes afleveringsdato. 

Vær ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. Forny via hjemmesiden eller ved personligt fremmøde på bibliotekerne.

Erstatning
Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes.
Biblioteket påtager sig ikke ansvaret for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelsen af de materialer.
Når materialet er erstattet, kan beløbet ikke refunderes.

Betaling
Du kan betale dine gebyrer med Dankort, Mastercard, Maestro, Visa og Visa Electron. Du kan betale under Min Konto og Mellemværende, når du er logget ind med dit cpr.-nummer og pinkode.

Du kan nu også betale gebyrer med MobilePay via selvbetjeningsautomaterne på alle biblioteker i Gladsaxe. Læs mere her

Gebyrer for betaling med kreditkort
Vær opmærksom på, at du betaler et gebyr for at benytte kreditkort:
Danske MasterCard og Visa: 1,1 % af købsbeløbet
Udenlandske MasterCard og Visa: 2,95 % af købsbeløbet

Det er gratis at betale med Dankort, VISA/Dankort, Maestro og VISA Electron.