Reserveringer på pause

.

Du kan sætte dine reserveringer på pause, mens du holder ferie

På ”Min Konto”, kan du indsætte en ferieperiode. Du bevarer din plads i reserveringskøen, og du får ikke tilsendt reserveringsmeddelelser i din ferie.

Denne service gælder for alle reserveringer på bibliotekets egne materialer. Reserveringer på bøger, film mv.,
som vi har bestilt til dig fra et andet bibliotek - såkaldte fjernlån - er det ikke muligt at sætte på pause.

Sådan gør du

Log ind på gladbib.dk og klik på ”Min Konto” i det sorte felt.

Vælg ”Rediger brugerprofil” i venstremenuen og indsæt ferieperioden under ”Reserveringer på pause”.

Husk at gemme.

På ”Min Konto”, kan du indsætte en ferieperiode. Du bevarer din plads i reserveringskøen, og du får ikke tilsendt reserveringsmeddelelser i din ferie.

Denne service gælder for alle reserveringer på bibliotekets egne materialer, og for de fleste materialer, der skaffes hjem fra andre folkebiblioteker. Derimod gælder ferieservicen ikke for materialer, der skaffes hjem fra forskningsbiblioteker.