Udelukkelse og bortvisning

Husorden

Biblioteket er for alle.

Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Det er for eksempel ikke tilladt at færdes synligt beruset på biblioteket eller genere andre besøgende, drive handel, opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse.

Du kan også blive udelukket fra at bruge biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Bliver du udelukket fra at bruge biblioteket, vil du få skriftlig besked med syv dages varsel, og eventuelle beløb, du skylder, kan overgå til inkasso, jvf. Lov om biblioteksvirksomhed, §§ 32 og 33.